Pysslingen Förskolor Lillgården

Om verksamheten: En nystartad förskola i Tungelsta. Lillgården är belägen i ett naturskönt område med närhet till kommunikationer. Förskolan ligger på nedre botten i samma byggnad som ett äldreboende. En verksamhet för 125 barn fördelade på 7 åldersindelade avdelningar i lokaler som innehåller varierande lärmiljöer som skapar möjligheter till ett lustfyllt lärande. I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas.
Adress: Lillgårdsvägen 7, Lillgårdsvägen 7, Tungelsta
Hemsida: http://www.pysslingen.se/lillgarden/